Atrás

 

Valors museogràfics

 

· Polivalència i adaptació

 

· Polivalència: espais amb l’àrea completament alliberada de subdivisions i buits innecessaris. 

· Adaptació: el suport museogràfic original pot ajustar-se a eventuals variacions per generar noves atmosferes o situacions.

 

El nou Museu d’Art de Lleida. Un projecte en curs 

 

· Mobilitat i modulació

 

· Mobilitat: Els conceptes de mobilitat i accessibilitat al tractament dels continguts i informació, buscant la versatilitat en l’ús dels recursos i l’accessibilitat per a tot tipus de públic.

· Modulació: El criteri que regirà espais i recursos museogràfics serà el de la versatilitat i la modulació, buscant la mínima expressió de les relacions i les màximes possibilitats dinàmiques.

 

El nou Museu d’Art de Lleida. Un projecte en curs

 

 

· Funcionalitat expositiva i innovació 

 

· Funcionalitat expositiva: es busca el màxim rendiment funcional en els elements de suport i en els sistemes de definició d'espais.

· Innovació: la innovació consisteix en la implementació d’elements addicionals al programa d’àrees, que actuen com a mecanismes de desenvolupament de propostes alternatives i enriquidores dels continguts, de la visita i de l’oferta cultural del museu.

 

El nou Museu d’Art de Lleida. Un projecte en curs 

 

· Interactivitat
 i connectivitat

 

· Interactivitat: això permetrà diferents graus d’intensitat de l’activitat, des de la simple observació de l’ambient expositiu i les obres fins a l’ús de mitjans més expansius de la informació com la interactivitat i l’accés a la informació virtual.

· Connectivitat:  Es vol incentivar la informació, la comunicació i la interrelació del Museu amb els seus usuaris, així com la interrelació entre els espais i els recursos del mateix Museu i entre el Museu i altres centres d’art i nodes culturals de la xarxa global.

El nou Museu d’Art de Lleida. Un projecte en curs