Atrás

 

El territori: un museu interconnectat

Un Museu comunicat i interrelacionat amb els seus visitants, amb altres museus i centres d’art, i amb altres nodes culturals de la xarxa global. Un Museu que traspassa els límits formals i físics de l’edifici mitjançant xarxes virtuals i socials.

 

Museu d'Art de Lleida: node de xarxes, territorials i temàtiques

El nou museu d’Art de Lleida. Un projecte en curs